Jawline reshape (lower face tightening)

  • by
lowerface tightening
lowerface tightening

JAW LINE RESHAPE

EP. 270 ความคม…ระดับตำนาน

เมื่อพูดถึงดาบที่คมที่สุดในโลก
ดาบคะตะนะ คงเป็นความคมที่เรานึกเป็นอันดับต้นๆ
ความคมที่เป็นตำนาน

แนวกราม กรอบหน้าก็เช่นกัน
เวลาที่ผ่านไปทำให้เกิดความหย่อนยาน ไม่สวยงาม
จำเป็นต้องลับให้คม

แนวกรามที่คมกริบ ไม่หย่อนคล้อย ดูกระชับ
กรอบหน้าได้รูป ดีงาม
สวยคม…ระดับตำนานครับ

…INFINITE BEAUTY

leoclinique@yahoo.com

083 196 5559